FC R1800 | Hyvelblad bak

Beskrivning

Ficon är känd för sina slitstarka produkter av hög kvalité. Vi är experter inom tillverkning av produkter för fastighetsskötsel och vinterväghållning.

FC R1800 hyvelbladet monteras bakom bakaxeln. Hyvelbladet kan användas för att avjämna packad is och snö på vintern samt för att utjämna sand på sommaren.

FC hyvelbladet är utrustat med en tryckackumulator, som låter bladet ge efter ifall träffar ett hårt hinder.

  • FC R1800 hyvelbladet har monterats bakom bakaxeln, arbetsbredd 1,8 m.
  • Som tilläggsutrustning för hyvelblad finns ett automatlyft som lyfter upp bladet när man backar