hur fungerar ogräsbekämpning utan gifter?

Många bostadsrätter har beslutat att ogräsbekämpning ska utföras utan gifter. För tillfället betyder detta i praktiken att det måste göras antingen för hand eller genom att bränna ogräset. Det finns många sätt att bränna, och med vår utrustning sker bränning med kokhet vatten.

Att bekämpa ogräs med varmt vatten belastar inte miljön med gifter och är också säkrare för användaren när det inte finns någon risk för exponering. Jämfört med förgiftning, som är den mest effektiva metoden att bekämpa, är bränning av växter lite mer besvärande, eftersom behandlingen måste göras flera gånger under sommaren. Men i framtiden kommer behandlingsintervallet att vara längre och arbetsbelastningen minskar.

Våra ogräsbekämpningsmunstycken används av många företag och erfarenheten har visat att användning av varmt vatten är mycket effektivt. Både mindre växter och sega maskrosblommor försvinner efter en stund. FC högtryckstvättar är lämpliga för många olika användningsändamål och det är ekonomiskt klokt att använda samma enhet för många ändamål. Efter ogräsbekämpning kan du nu också tvätta och skölja ytan på en gata eller gård, och t exempel med hjälp av ett turbomunstycke ta bort mossa från asfalt.