FC PRODUKTER


FICON FC-Produkter


FC-produkter för fastighetsskötsel är producerade och designade för professionellt bruk speciellt för pickups.

Det kompakta formatet av FC-produkter möjliggör, att bilen kan opereras komfortabelt på trånga arbetsytor.

Med den noggranna detaljplaneringen och de högklassiga materialen har vi nått utmärkt hållbarhet i våra produkter FC-produkterna uppfyller förordningar i vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen.

FC- Produkter För Fastighetsskötsel

FC-produkter för fastighetsskötsel är producerade och designade för professionellt bruk speciellt för pickups.

Det kompakta formatet av FC-produkter maximerar fordonets lastningskapacitet och möjliggör, att bilen kan opereras komfortabelt på trånga arbetsytor.

FC-produkterna innehåller många innovativa lösningar, t.ex. flexibilitet i konstruktionerna, de rätt valda materialen, den inventiösa bladdesignen och de monteringsmetoderna, som inte förstör fordonets konstruktioner.